Reklam
Reklam

PAZARYERİ VE ARSA SATIŞI GÜNDEMDE…

PAZARYERİ VE ARSA SATIŞI GÜNDEMDE…
  • 30.10.2023
Reklam

Keşan Belediye Meclisinin, Kasım ayı olağan toplantısı, 2 Kasım 2023 Perşembe günü gerçekleştirecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında ve Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak toplantı, saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde:

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 7796188 sayılı yazısı ile 27.10.2013 tarih ve 7793286 sayılı Makam Olur’u çerçevesinde Belediyemize Hava Kalitesinin İyileştirilmesi için gönderilen 3.000.000 TL nakdi hibenin kabulünün Meclis tarafından görüşülmesidir.

2- Belediyemiz Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi  alanının üstünün kapatılması projesi finansmanında kullanılmak üzere mülkiyeti belediyemize ait olan İstasyon Mahallesi 100 Ada 81 Parselde kayıtlı e-bebek mağazası yanındaki (10.193,74m2) arsanın;  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi(e) bendine istinaden satımına, 34. maddesi (g) bendine istinaden de satım ihalesinin yapılması yetkisinin  Belediye Encümeni’ne verilmesi,

3- 17 Sokakta kurulan manifaturacılar pazarının, yeni kapalı alan yapılarak taşınması planlanmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait eski itfaiye alanında (842 ada 74-150-154-155 parseller) projesi hazırlanan katlı otopark, kapalı pazaryeri ve kütüphane, ihale aşamasına getirilmiştir. Bu yatırımın finansı için kütüphanenin 40.000.000 TL hibe ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptırılmasına, kalan kısmı için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’den 90.000.000 TL (Doksan milyon Türk Lirası) kredi kullanılması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun yetkilendirilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesi.

4- Belediyemizin 2024 yılı Performans Programının Meclis tarafından görüşülmesi

5- Belediyemizin 2024 yılı Bütçesinin Meclis tarafından görüşülmesi

6- Belediyemizce 2024 yılında uygulanacak vergi, harç ve ücret tarifelerinin Meclis tarafından görüşülmesi

7- Ödenek ihtiyacı olan Müdürlüklerimize, 2023 yılı bütçesinde kullanılmayacağı belirtilen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 061290 gider kodlu Diğer Makine Techizat Alımları, 065790 gider kodlu Diğerleri ödenek kalemi ve 066701 gider kodlu Müteahhitlik Hizmetleri ödenek kalemlerinden ödenek ihtiyacı olan müdürlüklere ödenek aktarımı yapılması ile ilgili komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesi

8- Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 05.09.2023 tarih ve 2023-14 sayılı kararı gereğince, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne ait mali tablo incelenerek, yapılması gereken ödemelerin ivedi olarak yapılabilmesi için kuruluş ortakları olan kurumlardan, kuruluş paylarına istinaden 1 pay 100.000 TL olmak üzere Keşan Belediyesi’nin 2 payı olduğundan toplam 200.000 TL’lik sermaye artırımı yapılarak, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hesabına aktarılması ile ilgili komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesi

9- Paşayiğit Mahallesi halihazır harita-jeolojik etüt-imar planının yenilenmesi amacıyla İller Bankası (İlbank) A.Ş.’ne yetki verilmesi ve bu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.015.000 TL kredi kullanılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun yetkilendirilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesi

10- İzzetiye Mahallesi, 102 ada, 2 numaralı parselin tamamı park ve imar yolunda kaldığı için imar yolunun kaydırılmasına ilişkin plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesi

11- Engelsiz Yaşam Merkezi’nin park olan fonksiyonunun sosyal tesis olarak değiştirilmesi amaçlı plan değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Meclis tarafından görüşülmesi

12- İzzetiye Mahallesi, 121 ada, 33 numaralı parselin imar yolunun kaydırılmasına ilişkin plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesi

13- İzzetiye Mahallesi, 111 ada, 41 numaralı parselin plan değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Meclis tarafından görüşülmesi

14- Dilek ve temenniler.

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ