Reklam
Reklam

MECLİS, BU KEZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

MECLİS, BU KEZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
  • 11.08.2022
Reklam

Keşan Belediyesinin olağanüstü Meclis toplantısı, bugün gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan ve saat 15.00’te başlayan toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlık etti.

Toplantıda meclis üyeleri; Barbaros Tokgöz, Mithat Bulut, Zafer Topçu, Volkan Erkan ve Alaattin Öztürk mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Toplantıda ilk olarak ‘2022 yılı Şubat ayı Meclisimizde Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılacak olan her türlü kazı, yıkım ve inşaat işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet paletli ekskavatör iş makinasının alınması için İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 1.500.000tl (bir milyon beşyüz bin tl) kredi alınması kararımızın uygulanmasında 2022 yılında oluşan fiyat artışlarından dolayı alınacak olan iş makinasının fiyatında artış olmuş ve fiyatı kredi tutarının üstüne çıkmıştır. Müdürlüğümüze 1 adet paletli ekskavatör iş makinasının alınması için İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 2.500.000tl (iki milyon beşyüz bin tl) kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi şeklinde 2022-33 sayılı Meclis kararımızın güncellenmesi.’ maddesi görüşüldü.

Madde hakkında bilgi Fen İşleri Müdürü Erdi Kılınç’ın ardından söz alan Mustafa Helvacıoğlu, konuyu yakından takip ettiğini belirterek, “İller Bankası’ndan 1,5 milyon TL kredi alınması kararımız var. İş makinesinin fiyatı yükseldi. Aynı zaman da günümüzde kira bedelleri de arttı. Ödediğimiz 2 yıllık kato kiralama bedeliyle bir kato alabiliyoruz.” dedi.

Helvacıoğlu’nun konuşmasının ardından yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul etti.

Meclis toplantısı “Belediyemiz Kadıköy içme suyu iletim hattı İzzetiye mahallesi mevkiinde yeni yapılacak yolun altından geçen eski asbest borunun yol yapım metrajı kadar deplase edilerek çelik boru ile değişimi ve Paşayiğit mahallesi içme suyu depolarının yapımı işi için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’ den 8.000.000tl (sekiz milyon TL) kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi” maddesinin görüşülmesiyle sürdü.

Madde hakkında bilgi veren Mustafa Helvacıoğlu, “İzzetiye’de 1 kilometre uzunluğundaki yolumuzu yapıyoruz.  Fakat alt yapıda yaklaşık 700 metre asbest boru olduğunu tespit ettik. Bunun üstünü kapatmak olmaz. Yarın öbür gün patlaması halinde Keşan’da 3-4 günlük su kesintisi yaşanacaktır. 4 milyon TL bedelinde bir iş. Yapmalıyız; görevimiz. Kadıköy’den gelen su hattı yolun 1 metre aşağısından geçiyor. Paşayiğit’te ise 2016 yılından kuyu ve depo noktasında müteahhittin yarım bıraktığı işler var. Depo noktasında mahallemizin susuz kaldığı günler oluyor. Burasını da toparlamak adına bir çalışmanın olması amacıyla şahsıma verdiğiniz yetkiyi kullanacağız. Ayrıca Çokal Barajı’ndan Malkara’ya su gidecek. Bu projenin boru hattını ilçemizin de su alacağı şekilde genişlettik. Keşan’ın 3’te 1 suyunu buradan almak için çalışmalarımız var. Yazışmalarımızı yaptık.” şeklinde konuştu.

Grup sözcülerinin görüş bildirmesinin ardından madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı parkomat ücretlerinin yeniden belirlenmesiyle sürdü.

Madde hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, Plan Bütçe Komisyonu’nun parkomat ücret tarifesini; 0-15 dakika ücretsiz, 15-30 dakika 4 TL, 30 dakika-1 saat 7 TL, 1-2 saat 10 TL, 2-4 saat 12 TL, 4-6 saat 13 TL, 6-8 saat 15 TL gün boyu 20 TL, aylık 350 TL olarak güncellenmesine oy birliği ile karar verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı, “Keşan Millet Bahçesi yapılabilmesi amacıyla; ‘Edirne İli, Keşan İlçesi, Büyük Cami Mahallesi, 361 Ada 3 Parsel, 362 Ada 1-4-5 Parseller Ve Tescil Harici Alan İle Yukarı Zaferiye Mahallesi, 226 Ada 1-2-3 Parseller Ve Tescil Harici Alana Ait 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği’ ve ‘Edirne İli, Keşan İlçesi, Büyük Cami Mahallesi, 361 Ada 3 Parsel, 362 Ada 1-4-5 Parseller Ve Tescil Harici Alan İle Yukarı Zaferiye Mahallesi, 226 Ada 1-2-3 Parseller Ve Tescil Harici Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ 07.04.2022 tarih ve 2022-89 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliği, 14.04.2022-13.05.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmiştir. İlan süresi içinde, Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Çorlu İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından 09.05.2022 tarih ve 1241982-150 sayılı yazı ile Askeri Gazino olarak kullanılan 213 ada 1 numaralı parselin bitişiğindeki tescil harici alanın Ticaret Alanı olarak belirlenmesine, askeri güvenlik bölgesinde kalması sebebiyle itiraz edilmiştir. İtiraz, 12.05.2022 tarih ve 2022-131 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Keşan Belediyesi olarak Yeni Kapalı Pazar Yeri yapılabilmesi amaçlanmaktadır. İspat Cami Mahallesi, 1762 ada, 3 parselin tamamı ve 4 numaralı parselin ekte gösterilen kısmı ile birlikte 26.838,75 m² yüzölçümlü kısmı için Keşan Milli Emlak Müdürlüğünden tahsis talep edilmiştir. Parseller üzerinde, ‘Askeri Güvenlik Bölgesi içinde kalıp yapı yasağı mevcuttur’ ve Milli Savunma Bakanlığı’na tahsislidir.’ şerhi bulunmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğünün 20.07.2022 tarih ve 1445875 sayılı yazısı ile; Yukarı Zaferiye Mahallesi, 213 ada, Askeriye’ye tahsisli 1 numaralı parselin bahçesindeki 2.507,25 m²lik tescil harici alanın ‘Park’ olan fonksiyonunun ‘Askeri Alan’ olarak plan değişikliği yapılması, Maliye Hazinesi adına ihdas edilmesi ve tahsisinin Milli Savunma Bakanlığına yapılması karşılığında; Yeni Kapalı Pazar Yeri yapılması için 26.838,75 m²lik kısmın Askeri Güvenlik Bölgesi şerhinin kaldırılması, Keşan Belediye Başkanlığına tahsisinin yapılması için Bakanlıklarına olan tahsisin kaldırılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Konu hakkındaki görüş ve mutabakatların bildirilmesi, mutabık kalınması halinde ise düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Keşan Belediye Başkanına yetki veren Belediye Meclis Kararının gönderilmesi talep edilmiştir. Konu hakkında hazırlanan komisyon raporlarının görüşülmesi”yle sürdü.

Madde hakkında bilgi veren Ünal, Hastane Caddesi’ndeki Orduevi bahçesinin ‘Ticari alan’ olarak belirlenmesine yapılan itiraz hatırlatılarak, bu alanın ‘Askeri alan’ olarak plan değişikliği yapılıp, karşılığında yeni kapalı pazaryeri yapılması için İspat Cami Mahallesi 1762 ada, 3 parselin tamamı ve 4 numaralı parselin 26.383,75 m2’lik alanın, Askeri Güvenlik Bölgesi şerhinin kaldırılması ve Keşan Belediye Başkanlığına tahsisinin yapılacağını söyledi.

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, “Özgün Yapı’nın arkasında bulunan eski festival alanı yakınlarındaki 27 dönümlük yer hazineye geçecek ve ömür boyu olarak tahsis edeceğiz. Keşan pazaryerinin oraya taşınmasının engeli olmaz. Pazaryeri konusunda artık başka şansımız kalmadı. Sokaktan çıkmalıyız artık. Trakya’nın en güzel pazaryeri olması için bu yerin şehrimize kazandırılması memnuniyet verici. Komisyona teşekkür ederim.” diye konuştu.

Grup sözcülerinin görüş bildirmesinin ardından komisyonun; plan değişikliğine karşı 26.383,75 m2’lik alanın yeni pazaryeri için Keşan Belediyesi’ne tahsis edilmesi durumunda düzenlenecek protokolün imzalanması için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu‘na yetki verilmesi yönündeki kararı, oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında son olarak içme suyuna zam yapılması maddesi görüşüldü.

Madde hakkında söz alan Helvacıoğlu, içme su ücretinin maliyetinin altında kaldığını ifade ederek, belediyenin zarara uğratılmaması gerektiğini söyledi.

Mustafa Helvacıoğlu: “Geçen Mecliste de tartıştık. Bu bir zam değil. Keşan’a su getirmek için 3 milyon TL bedelinde elektrik ödüyor, 1,5 milyon TL tahsilat yapıyoruz. Personel maaşlarında %80 artış, tahsilatımızda %30 kayıp var. Suyun geçen ayki maliyeti 10 TL idi şimdi 11 TL. Bu iş kamu zararına gidiyor. Bu nedenle ikinci kez meclise getirdik. ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ dersiniz saygı duyarım. Ama ben konuyu hukuka getireceğim. Bu sorumluluğu üstümden atacağım. Burada bir güncelleme olabilirdi. Çok direndiniz ve altında siyaset olduğunu belli ettiniz. Buna gerek yoktu. Ben suya zam istemiyorum. Bu belediye sudan %100 zarar ediyor. Edirne, Tekirdağ Belediyesi TEFE-TÜFE’ye bağlamışken, İBB, İpsala Lüleburgaz ortak karar almış. Bu siyasi kararınızı gözden geçirin. Suyu en pahalı Keşan mal ediyor. En büyük giderimiz elektrik. Bunu biliyorsunuz. Parkomat güncellemesi ile aynı şey. Bizim en değerli varlığımız su. Türkiye’de su fiyatlarını güncellemeye sadece Keşan Belediyesi. Suyu getirmek için en fazla masrafı da biz yapıyoruz. %100 zarar ediyoruz. Yarın halk da müfettişler de hesap soracak.” dedi.

Helvacıoğlu, maddenin kabul edilmemesi durumunda konuyu yargıya taşıyacağının altını çizdi.

Grup sözcülerinin de konuşması sırasında uzun bir süre tartışma yaşandı.

Madde, CHP ve İYİ Parti gruplarının oyları ile reddedildi.

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ