Reklam
Reklam

TRAKYA’YA KIYDINIZ EFENDİLER

TRAKYA’YA KIYDINIZ EFENDİLER
  • 18.12.2020
Reklam

– Üsmen agam, naabıyon beyaa?

– İidir be İbraam. Sen naabıyon?

– Er şey kötü gider be agam. Etrafımızda bu korona mendeburu yüzünden tanıdıklarımızdan o kadan çok asta ve vefat aberi alıyoz, nasıl ii ulalım? Üstüne millet kan aalar, epicii geçim derdinde. Bu yitmezmiş gibi şincik de FSRU mudur nedir, bizim Keşan Sazlıdere’ye büyük gemi iskelesi yapıp depolamak için boruyu döşeecelermiş. Ben sana ekonomiyi sorcaadım ama bunnar bize boru düşemekle meşgul be agam. Ünce annat bakalım, nooluyo büüle beyaa?

– A be kızanım, süüdürtçen şincik epiciine. Bu FSRU liman ve buru attı procesi ile Sazlıdere’ye yüüsek tunajlı gemiciklerin yanaşcaa iskele yapıcaamışlar. Bu gemicikler LNG yani sıvılaştırılmış doal gaz taşıycaamış. Bu gazı Mahmıtküü’e yapılcak depolama tesislerine aktarmak için boru attı döşeecelermiş.

– Bu kütü bi şey mi be agam. Boru düşeme biraz mana bakımından oplatır insanı ama yatırım yapcaklar sonunda beyaa.

– Yatırım yapılsın da dooru yere yapılsın be kızanım. Bu susaklar yatırım yapçaaz die dünyanın kendi kendini temizleyen üc denizinden biri olan Saros’u maafedecekler beyaa. Bülge bi kerem Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme bülgesidir. Emencecik gütünün dibinden Ganos fay attı geçtii için de birinci derece deprem bülgesidir ve büüle bi yatırım için büük risk taşımaktadır. Urası em doal SİT alanıdır em de özel çevre koruma alanına bitişiktir. Bu proce Saros körfezinde doal ayatı dolayısıynan balıkçılık ve turizmi bitircek, deniz dibini de balçığa çevirerek geri dünülmez biçimde Sarosun deniz dibi zenginliini yok edecektir.

– İi de alk ne der bu duruma be agam? İtiraz etmezler mi iç?

– Etmez ulurlar mı be kızanım. Alk ve bülgedeki STK’lar ‘Trakya Platformu’ bünyesinde ürgütlendiler. Başından beri proceye karşı dururlar. Bu amaçla Botaş’ın ÇED raporunu iptal davası açıp kazandılar. Bu dava ile ilgili atanan on kişilik  bilirkişi eyeti bu procede 90 civarında ukuka ve bilime aykırılık tesbit etti. 45 binin üzerinde yazılı dilekçe verildi. Susyal medyada kampanyalar düzenlendi. #SAROSUMA DOKUNMA# slogan aline geldi.Change.org sitesinde 115 bin imza tuplandı.

– Saros kurtuldu o zaman, desene be Üsmen agam?

– Enüz diil be kızanım. Botaş maakeme sonucunu temyiz etti. İkinci bi CED raporu azırlattı. Şincik ukuksuzluklarla dolu iki CED raporu var. Saçmalıın danişkası. Dünya ukuk tariine geçer eralde. Maakeme devam eder ama Botaş yine ukuksuz bir şekilde bülge alkının arazilerini işgal edip inşaata başladı. Kabile devletiyiz sanki anasını satiim.

– Vay Trakyam, bu da mı gelceedi başına!

– Sade bu diil be kızanım. MUÇEV die Muğla’da iktidar yandaşları tarafından kurulmuş bir çevre vakfı var. Bu kapçıklar da Saros’da a bire azine arazilerini kapatırlar. Muula neree, Saros nere! Yakında Saros tümden alkın elinden alınırsa şaşmam.

– Aydaa!  Bize ayat akkı kalmııcak bu gidişle be agam.

– Zaten Trakya’da ayat akkın senelerdir teelikede be kızanım, aç güzünü birazcık. Bugün bilinçsiz sanayileşme ve yetersiz çevre tedbirleri yüzünden Ergene nehri dördüncü derece kirli yani zirli su konumunda. Yaklaşık 2000 sanayi tesisinin çou  iç kimyasal arıtma yapmadan atık sularını Ergeneye buşaltmakta. Aır metallerle kirletilen bu neir em tarım alanlarını ziirlemekte em de ava ve yer altı sularını aşırı derecede kirletmektedir. Trakya’da er yıl 3 bin yeni kanser vakası gürülmektedir. Ayrıca Tekirdağ ve Kırklareli kanser ülümleri açısından Türkiye’de ilk üçtedir. Bilimsel çalışmalara güre Trakya’da yaşayan alkın yüzde duksanı kanser riski altındadır. Tüm bunnar olurkene maalesef bülge siyasi parti vekilleri ve ürgütleri çok azı ariç bu gerçekleri gürmezden gelip almaza yatarlar. İktidar partilerinin temsilcileri bu Trakya’yı bitirecek procelere destek bilem verir beyaa.

– Deme be Üsmen agam! Tek derdimiz bu korona illeti diilmiş  dimek ki.

– Bu kadanla kalsa yine ii be kızanım. İğneada’ya düşünülen nükleer santral, Kıyıköy’e planlanan Türk akımı proceleri bülgedeki eşsiz longoz urmanlarını yok edecektir. Bülge için üzellikle Çerkezköy ve Vize için a bire termik santraller için CED raporu almaa uraşır dururlar. Tüm bunnar Trakya’da em tarımı em de zaten saalıksız olan ayat şartlarını iice maafedecektir. Bunun yanında sürekli ruusat verilen taş ve kalker ucakları da doanın içine etmektedir. Daa geçen afta basında gürdük, Istranca’da taş ucakları nasıl güzelim urmanları yuk etmiş.

– Tüü, Alla belacıklarını virsin epiciinin, alk ve çevre düşmanlarının.

– Madem Alla’ın adını verdin, dur sana bi fıkra annatayım. Fıkra bana aittir una güre.

Ülkenin birinin ükümdarı ülmüş. Sorgu melenin karşısında eyecanla beklermiş. Sorgu melee ‘Seni nereye günderceemize karar veremedik, Alla seni gürmek ister, uzuruna çıırır’ demiş. Bizimki iice eyecanlanmış. Alla’ın uzuruna çıkınca emencecik secde etmiş ve ‘Alla’ım ben ep senin adını andım, ep dua edip ibadethane yaptım, eralde beni cennete alcaksınız’ demiş. Alla ‘Yok, seni uraya alamam. Cennetteki kullarımdan akkında çok şikayet var. Unları perperişan etmişin. Urdaki saf ve temiz kullarım sana çok kızgınlar,senden iç azzetmezler. Uranın düzenini buzamam demiş. Ükümdar üzgün bir şekilde, ‘U zaman beni ceenneme mi alacaksın Alla’ım’ demiş. ‘Yok’ demiş Alla. ‘Urada da sana tapanlar, aşa, benimle eş tutanlar var. Başıma bela almak istemem’ demiş. Ükümdar iice paniklemiş. ‘Alla’ım, ne cennetine ne de ceennemine alırsın, ben nolcam’ diye inildemiş. Alla ‘Senin amel defterini inceledim. Cennet gibi ülkeni ceenneme çevirmişin. Size baaşettiğm doayı, cevreyi katletmişin. Alkına eziyet edip fakirleştirmişin. Ülkenin zenginliklerini peşkeş çekmişin. Yancılarınla beraber kullarımın akkını yiyip zenginleşmişin. Em kandırılmışın em de alkını kandırmışın. Üstelik tüm bunları benim adımı vererek yapmışın. Kullarımı benden suutmuşun. Senin yüzünden kötülük meleem Şeytan bunalıma girdi. Alla’ım, ben sana layık olamıyom, bu ükümdar benden bile kütü diyip emeklliliini istedi. Seni unun yerine atıyom.’ dimiş.

Sözün özü:  Hüsmen aga der ki; ‘Doğayı mahvedenden, çevreyi katledenden, canlıya zulmedenden, elbet hesap sorulur. Memleketi soyandan, haram ile doyandan, kul hakkına konandan, elbet hesap sorulur.’

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ