Reklam
Reklam

TÜMER: “KİMSE ELEŞTİRDİĞİ ŞEYLERİ YAŞAMADAN ÖLMEYECEK”

TÜMER: “KİMSE ELEŞTİRDİĞİ ŞEYLERİ YAŞAMADAN ÖLMEYECEK”
  • 12.04.2022
Reklam

Keşan Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısının 2. oturumu, bugün gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında başlayan toplantıda 2021 yılına ait Denetim Komisyonu İnceleme ve Araştırma Raporu görüşüldü.

Raporu Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı okudu ve raporla ilgili şu bilgileri verdi: “2021 yılında kesinleşen toplam gelirimiz 176 milyon 973 bin 627 lira 28 kuruştur. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %77’dir. 2021 yılı gider bütçesi 227 milyon 900 bin TL’dir. Gerçekleşme oranı %91’dir.”

Raporun okunmasının ardından CHP Grubu adına Denetim Komisyonu Başkanı Olcay Soran söz aldı ve tespit ettikleri eksiklikleri dile getirdi.

Soran raporla ilgili şunları ifade etti: “Erikli İçme suyu getirme projesinde incelemelerimiz sonucu tespit edilen hatalar ve eksikler; İhale şartnamesinde 22,23 ve 24 nolu iş kalemleri olan 2 adet 500 m3 ve bir adet 2.000 m3 su deposu yapım işlerinde ihale şartnamesine uymadan yapılan hatalı ödemeler tespit edilmiştir. Bu ödemeler su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ve belediye başkanının imzası ile yapılmıştır.

Sözleşmede bulunmayan su isale hatlarının işletme planı ve şebeke hatlarının sayısal işletme planı yapılabilmesi için harita ölçümleri olması gerekmektedir. Şartname hazırlanırken unutulmuş bunun için iş artışına gidildiği tespit edilmiştir. Fakat sonra özel teknik şartname incelenince, şartnamenin 24 üncü maddesinde bu iş kalemlerinin olduğu görülmüş; sonuçta aynı işe iki defa para ödendiği tespit edilmiştir.

Hak edişler hesaplanırken bayındırlık fiyatlarının yanlış hesaplanmasından dolayı iş kalemlerinde 1.000.000 TL ye yakın fazla ödeme tespit edilmiştir. Önceki meclis toplantılarında iş fazlaları ile ilgili sorduğumuz soruda, su ve kanalizasyon işleri müdürümüz hattın uzamadığını aksine kısaldığını söylemiştir. Yapılan incelemede hatalı keşiften dolayı 1.805 metre hat artışı tespit edilmiştir. Açılan üç kuyu için iş artışına gidildiği tespit edilmiştir. Bu iş artışının gerekçesi olarak mevcut kuyuların yetersiz olduğu belirtilmiştir. Buradan anlaşıldığı üzere belediye meclisine mevcut kuyuların debileri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir. Yapılan iş artışından dolayı 300.000 TL maliyet artmıştır. Süre uzatılmasından kaynaklanan, fiyat farklarının %100 artması sonucu belediyemize ilave olarak 2.000.000 TL yük binmiştir.

6 aylık ihalede 9 aylık süre artışı hesaplanamamıştır. 35 nolu iş kalemi olan İçme suyu abone bağlantı hattı yapım işi şartnamede varken ve bu konu ile ilgili iş artışı yapılmışken iş kaleminin müteahhide yaptırılmadığı tespit edilmiştir. Keşan Belediyesi su ve kanalizasyon tamir ve yapım işi ihalesi ile ilgili yapılan incelemedeki hata ve eksiklikler: İşi yapan müteahhit firmaya bir yıl boyunca belediye envanterindeki su sarf malzemelerinin %11 fiyat farkı ile plastik malzemelerin ise fiyat farksız verildiği tespit edilmiştir. Yapılan piyasa araştırmasında belediye tarafından verilen malzemeler yüzde yüzün üzerinde fiyatlanmış olduğundan, belediye bu uygulamadan dolayı zarara uğramıştır.

Keşan Belediyesi tarafından işi alan müteahhit firmaya kiralanan kuka aylık 8.800 TL gibi düşük bir rakamla kiralanmıştır. Kukanın bir yıl boyunca belediyeye yaptığı işlere karşılık 750.000 TL bedel ödenmiştir. Bu uygulamanın belediyemize 645.000 TL zarar verdiği tespit edilmiştir.

Keşan su ve kanalizasyon tamir ve yapım işi ihalesi yapılırken personel giderlerinde iktisat sağlanacağı söylenmişti. Fakat 2020 yılına göre 2021 yılında personel giderlerinin %66 arttığı tespit edilmiştir. 1.000 günlük ihale 11.300.000 TL + KDV iken,  330 günde 6.400.000 TL ödenmiştir. İhalenin bitimine kadar 16.000.000 TL’ye ulaşacaktır. Geçen yılki denetim komisyon raporumuzda da belirttiğimiz gibi Keşan Belediyesinin bu örtülü özelleştirmeden 5 milyon gibi bir zararı olacaktır.

Keşan İlçesi Erikli Sahili’nde 19.12.2019 tarihinde DSİ ‘den kiralanan Tuz Gölü taşkın koruma tesisinin, Keşan Belediyesi ile DSİ arasında yapılan sözleşmenin 15 maddesine aykırı olarak 3.cü bir şahıssa devredildiği görülmüştür. Yaptığımız incelemeye göre emlak ve istimlak müdürlüğünde bu yerin üçüncü şahıslara kiralandığı ile ilgili bir sözleşme bulunamamıştır. DSİ den kiralanan yerin kime, kaç yıllığına, kaç paraya hangi kanun maddesine dayandırılarak verilmiştir.

Yapılan incelemelerde kamu kurumlarına toplamı 68.000.000 TL olduğu görülmüştür. 2021 yılında yapılandırmalar dışında bu kurumlara geçmiş 2 yılda olduğu gibi cari ödemeler yapılmamıştır. Buradan doğacak gecikme faiz yükü belediyenin bütçesine bindirilmiştir. Önceki yıllarda da doğrudan teminlerle ilgili yaptığımız tespit ve önerilerimiz değerlendirilmemiştir. Aksine bu yıl aynı uygulamaların arttığı görülmüştür. Aynı gün, aynı firmaya, aynı iş ve aynı firmaların 2 ve 3 tekliflerle doğrudan teminler yapılmıştır. Doğrudan teminlerde Keşan Kent Hizmetleri Ltd. Şti. yoğun iş aldığı tespit edilmiştir. Bu alınan işlerde şirketin kar ve vergi yükü belediyenin üzerine kalmıştır. Örnek verecek olursak 300.000 TL’lik hediyelik sepeti alımı, kadınların kurduğu kooperatiften değil, Keşan Kent Hiz. Ltd. Şti’den alınmıştır. Doğrudan teminlerde geçen yıl da olduğu gibi, bu yılda %10’luk kanuni sınır geçilmiştir. İmar ve Şehircilik müdürlüğünde yapılan incelemede yapı tatil zaptı evraklarının seri numarasız olduğu tespit edilmiştir. Kontrolün sağlanması için seri numaralı yapı tatil zaptı uygulamasına geçilmelidir.”

Olcay Soran’ın ardından CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer söz aldı.

“KİMSE ELEŞTİRDİĞİ ŞEYLERİ YAŞAMADAN ÖLMEYECEK”

Tümer, önceki dönemi 150 bin TL’ye heykel yaptırmakla eleştiren Mustafa Helvacıoğlu‘nun, 2021 yılında 272 bin 350 liralık heykel yaptırdığına dikkat çekti ve “Kimse eleştirdiği şeyleri yaşamadan ölmeyecek, Sayın Başkan.” diye konuştu.

‘BUNLARIN HİÇBİRİNDE BİR ART NİYET ARAMIYORUZ’

Feridun Tümer konuşmasında şunları aktardı: “Erikli’ye su getirme konusu çok su götürür demiştik. Uygulamada hızlı hareketten dolayı, plansızlıklar ve belli eksiklikler olmuştur. Bunların hiçbirinde bir art niyet aramıyoruz. Sadece eksikliklerin tespit edilip , bundan sonra yaşanmamasını arzu ediyoruz. İhale sözleşmesinin 6. maddesinde ‘Depo imalat bedelinin ödemesi, deponun eksiksiz tesliminden sonra yapılır’ deniyor. Yani diğer iş kalemleri gibi iş yaptıkça değil; iş bitince ödeme yapılır. Yaptığımız tespitte, ihale şartnamesine aykırı olarak müteahhitte hak etmediği para, süresinden önce ödenmiştir. İlginç olan ise bu ihalede 39 iş kalemi olmasına rağmen, sadece bu depo ile ilgili işle ilgili Kanalizasyon ve Su İşleri Müdürü, Sayın Belediye Başkanımıza da imza attırmıştır ki atmasına gerek yoktur. Bence bunu sormalısınız. Bu ödemeler ihale şartnamesine aykırı olarak yapılmıştır, yani müteahhitte avans gibi ödenmiştir. İş bittikten sonra verilmesi gerekirken böyle bir hata yapılmıştır.

‘SAYIŞTAY MÜFETTİŞLERİ GELDİĞİNDE SONRADAN FARK EDİLDİ’

Birim-fiyat cetvelinde yazılmamış olan isale hatları için harita ölçümleri uygun görülmüş ve işletme planı hazırlanma zaruriyeti ortaya çıkmıştır. Yani ihaleye çıkıyorsunuz ve harita ölçümleriniz eksik. Bunu da 2. ayda fark ediyorsunuz; yani ölçmeden ihaleye başlamışız. Bu bir hatadır, eksik görülüp iş fazlasına gidilmiştir; ama sonra baktık öyle değil. Özel bir teknik şartname yapılıyor ve bunun da 24. maddesinde bunlar var. Buna da 240 bin lira para ödemişiz. Muhtemelen bu da Sayıştay Müfettişleri geldiğinde sonradan fark edildi. Sonraki hak edişten umarız ki bu para kesilir. İlave iş kalemi olarak unutulmuş diye konulmuş; tabi unutulmuş mu, unutulmamış mı bunu da halkın takdirine bırakıyoruz.

Hak edişler hesaplanırken, bayındırlıktan verilen fiyatların üzerine tekrar kar koymuşuz. Ödeme yapılmış ve bu ödemelerden dolayı da 1 milyon TL fazla ödeme tespit edildi. İnşallah bu da son hak ediş de daha sonra müteahhitten kesilir. Önceki meclis toplantılarında iş fazlalığı ile ilgili sorulan sorulara Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürümüz ‘Yapılan iş fazlaları ile ilgili herhangi bir metrekare artışı yoktur’ demişti. Sonra inceledik ki 1805 metrekare artmış. Bu artışı müdürümüz ya bize yanlış bilgilendirdi, ya da kendisi de bilmiyordu. Yanlış hesaplamadan dolayı bu da, bu ihalenin üzerine binen yüklerden biridir. Bir de 3 kuyu meselesi var. İhalenin son maddesinde ‘240 bin liraya açılacak 3 kuyu var’ dediniz. Bu yılki incelemede sizin yazınızla, diğer mevcut kuyuların 44 metreküp/saniye üretim yaptığı ve 120 metreküp/saniye üretime ihtiyacımız olduğu; bunun için de mevcut kuyuların çaplarının büyütülmesi ve 120 metreküpe çıkarılması yazıyordu. Yani o gün meclisteki İller Bankası görevlisi ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürümüz bütün meclisi yanıltmış. ‘4 kuyu yetiyor’ dediler. Yetiyorsa neden kuyu açtık, neden çapını büyüttük? 240 binlik işi neden 585 bin liraya yaptık? Bu da izahı gerektiriyor.

Erikli’ye su verilmesi ile ilgili süre uzatımları. 6 aylık bir projemiz vardı. 7 aylık süre uzattık, arkasından da 2 ay daha uzattık. Bu süre uzatımları ve Türkiye’nin girdiği şartlardan dolayı ilk hak edişte 3 milyon lira ödediğimiz fiyat farkı 300 bin lirayken sonraki hak edişteki fiyat farkı 900 bin lira oldu. Erikli’de bu süre uzatımlarından doğan 2 milyon liralık fazla ödeme bu ihalenin üzerine binmiştir. Abone bağlantıları. Bu hesaplanırken yanlış hesaplanmış. 3 bin adet abone bağlantısı, abone başı 50 liradan hesaplanmış; ama iki ay önce abone bağlantıları ile ilgili 200-250 bin liralık malzeme ihalesi yapıldı. Şu anda abone bağlantılarını Keşan Belediyesi marifetiyle yapıyoruz. Yani ihalede 50 lira olan abone bağlantılarını bedelini, iş bittiğinde kaça mal edeceğiz merak ediyoruz.

‘105 BİN LİRA KİRA ALIP 750 BİN LİRA PARA ÖDEYECEĞİZ BU REVA MI?’

“Meşhur kukamız var. 8 bin 800 liraya kiraladığımız. Kukanız en az 80-100 bin liralık bakıma ihtiyacı var. 1 sene içinde geldiği nokta bu. Bu kukanın Keşan Belediyesi’ne ihale kapsamında 750 bin liralık fatura kesilmiş. 105 bin lira kira alıp 750 bin lira para ödeyeceğiz bu reva mı? Buradan Keşan Belediyesi’nin 645 bin lira kadar bir yılda zararı olmuş. Yani bu ihaleye koyulmasa ve biz işletiyor olsaydık, şu anda 645 bin lira Keşan Belediyesinin cebindeydi. Bu arada müteahhitte envanterimizdeki malları %11 fiyat artışıyla vermişiz. Plastik malzemelere hiç artış koymamışız. Aralarından bazılarını su saati malzemeleri satan arkadaşlara götürdük ve fiyat istedik. %150 artan var aralarında. Sonra baktık ki müteahhit fiyat farkı olarak sonraki hak edişte bize 1.5 milyon liraya 450 bin fiyat farkı koymuş. Burada ciddi bir kamu zararı oluşmuştur. Bu konu muhtemelen sayıştay raporunda da yer alacaktır.

“PERSONEL GİDERLERİNDE %66 ARTIŞ OLMUŞ”

Bu özelleştirmelerle ilgili olarak giderin azalacağını ve iktisat sağlayacağını söylemiştiniz; ama personel giderlerinde %66 artış olmuş.

Devlet Su İşleri’nden Erikli’deki Tuz Gölü Taşkın Koruma Tesisi’ni kiraladık. Kira sözleşmesinin 15. maddesinde ‘Faydalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre kimseye devredemez’ diyor. Burada bir tesis yapıldı ve bununla ilgili bir sözleşmeyi aradık. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bize bir şey vermedi. Peki bu yer kime verildi? Kaç yıllık verildi? Nasıl verildi? Bunu bilmiyoruz. İmzanız var sözleşmede ve verdiniz. Bu konuyla ilgili bir belgeye ulaşamadık. Lütfen bunu izah eder misiniz? Kime, hangi yetkiyle verdiniz?

‘3 YILDIR DA BU KURUMLARA BİR İKİ ÖDEME DIŞINDA ÖDEME YAPILMADI’

Belediyenin borcu konusunda ilgimizi çeken Keşan Personel Şirketi’nin SSK, Emekli Sandığı ve Vergi Dairesi’ne borcu 68 milyon lira ve 3 yıldır da bu kurumlara bir iki ödeme dışında ödeme yapılmadı. Buradan doğacak faiz farklarını nasıl izah ediyorsunuz?

Doğrudan teminlerde geçen yıllarda olduğu gibi özensiz davranılmıştı. Aynı iş aynı kişiye 2. ve 3. teklifler de aynı olmak kaydıyla verildi. Mesela Kent Hizmetleri 300 bin liralık sepet almış, belediye de bunu üzerine almış. Doğrudan teminler bu sene %10’u geçmiş.

‘2021 YILINDA BAŞKAN DA 272 BİN 350 LİRALIK HEYKEL YAPTIRMIŞ’

Sayın başkan ilk geldiği yıl bizi 150 bin liralık heykel ile eleştirmişti. 2021 yılında başkan da 272 bin 350 liralık heykel yaptırmış. Kimse eleştirdiği şeyleri yaşamadan ölmeyecek Sayın Başkan. ‘Keşan’a takım elbise giydireceğim’ demiştiniz, herhalde kravatları unuttunuz ki; bu sene 318 adet kravat, 140 adet atkıyı 85 bin TL’ye almışsınız. Kravatlar da tamamlanmış. ‘İtibarda iktisat olmaz’ AKP’nin genel zihniyetidir. Sokak hayvanları bakım tesisimizi 2 milyona mal ettik, ama açılışında 200 bin lira harcadık. Bu örnekler çoğaltılabilir, lütfen bu konularda biraz daha hassas olalım.”

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bu raporun oylaması sırasında Meclis Başkanlığı görevini yönetmelik gereği Meclis 1. Başkan Vekili Yüksel Alioğlu’na bıraktı. Alioğlu başkanlığında yapılan oylamada Keşan Belediyesi’nin 2021 yılına ait Faaliyet raporu oybirliği onaylandı. Bu oylama sonrası Helvacıoğlu, Alioğlu’ndan Meclis Başkanlığı görevini yeniden devraldı.

Toplantıyı kapatan ve verdiği katkılar nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür eden Mustafa Helvacıoğlu, Mayıs ayı meclis toplantısının 12 Mayıs 2022 Perşembe günü gerçekleştirileceğini ve saat 15.00’te başlayacağını açıkladı.

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ